BİNBİR HADÎS-İ ŞERİF ŞERHİ

Ziraatin Önemi

أُحْرُثوُا فَإِنَّ الْحَرْثَ مُبَارَكٌ، وَ أَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الْجَماَجِمِ

“Ekiniz, biçiniz, ziraatle meşgul olunuz. Zirâ ziraat işi bir mübarek iştir. Hususiyle ziraatın muhafazası, vahşi hayvanlar ve kuşların musallat olmasını önlemek için bostan korkuluklarını çokça yapınız.”

Adeta cisimleşmiş bir nûr olan Peygamber Efendimiz (s.a.v) ümmetini ziraata teşvik etmek suretiyle, feyiz ve bereketin korunmasını, daha fazla hâsılât elde edilmesi için gereken makul ve meşrû yollara başvurulmasını istemektedir. Asrımızın orak ve harman makinelerine, bunlara denk her türlü teknik vasıtaya başvurmanın gerekliliği, bu hadîs-i şeriften açık bir biçimde anlaşılmıyor mu? Zira, bostan korkuluğunu niçin yapıyoruz? Feyiz ve bereketi korumak ve tarladan istifade etmek için değil mi? Öyle ise, ziraatımızı, ticaretimizi artıracak her şeyi kabul ve tercih etmekle adeta mükellefiz.

————————————————————————————————————————————-

Mehmed Ârif Bey, BİNBİR HADÎS-İ ŞERİF ŞERHİ (Prof. Dr. Selahattin Yıldırım), İstanbul: Dârülhadis, 2013, s. 70-71.