İSLÂM UĞRUNDA SIKINTI ÇEKMENİN FAZİLETİ

عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ رضي اللّٰه عنه عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى اْلإِسْلاَمِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.[1]

Ka’b b. Mürre’den (r.a.) rivayet edildiğine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

 “Kim İslam yolunda saçını ağartırsa bu ona kıyamet gününde nur olur.”

 

HİKÂYE

Vehb b. Münebbih anlatıyor:

Allah katında peygamberlerden sonra yaşlılara yapılan hürmetten daha yüce bir hürmet görmedim. Nitekim bir kişi seksen yaşına kadar yaşasa, Hak Teâlâ onun ak sakalına hürmet eder, alın yazısını değiştirmez.

Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah Teâlâ şöyle der:

“Kulum kırk yaşına geldiğinde ben ondan üç belayı uzaklaştırırım. Bunlar;

  1. Delilik,
  2. Cüzzam hastalığı,
  3. Ala gövdeli olmak.

Kulum elli yaşına geldiğinde tevbe etmeyi ona kolaylaştırırım. Altmış yaşına geldiğinde tevbeyi ona sevgili kılarım. Yetmiş yaşına geldiğinde meleklerime sevdiririm. Seksen yaşına geldiğinde melekler onun için, ‘Allah’ın yeryüzünde esiridir, yeryüzünde yürür’ derler. Allah Teâlâ bunlar hakkındaki ilk alın yazısını son alın yazısı olarak yazmaz. Bağışlar.”

NASİHAT

Şimdi Azizler! Siz de ak sakallı kişilere hürmet eyleyin. Zira Hak Teâlâ bunları sever. Siz de sevin ki bunların bereketiyle Allah da bizi ve sizi bağışlasın.

—————————————————————————————————————————————————————-

Darîr Mustafa Efendi, 100 Hadis 100 Hikâye (Haz. Doç. Dr. Selahattin Yıldırım-Dr. Necdet Yılmaz), İstanbul: Dârülhadis, 2007, s. 82-83.

[1]      Sahihtir. İbn Hibban “İsnadı sahihtir” derken Tirmizî “hasen-sahih” demiştir. Yer aldığı kaynaklar için bk. Ebû Dâvûd, Tereccül 17; Tirmizî, Cihad 9; Nesâî, Cihad 26.; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 179, 207, 210; IV, 113, 236, 386; VI, 20; İbn Hibban, Sahih, VII, 252, 253; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, IX, 272, X, 460; a.mlf., Şuabü’l-Îmân, V, 210; Beğavî, Şerhu’s-Sünne, XII, 95.