Yerleşim Yeri: İstanbul/Mahmud Paşa Camii yakını

Kurucusu: Fatih dönemi vezirlerinden Mahmud Paşa

Mimarı:

Yapılış Tarihi: 877/1472-73

Payesi:

Tanıtımı: Fatih devri vezirlerinden Mahmud Paşa‘nın yaptırdığı külliyenin bir parçası olan darülhadis, camiin mihrabı önünde yer almaktadır. 877/1472-73 yaptırılmıştır. Günümüzde ortaokulun bahçesinde taş tuğla malzemeyle yapılmış, dörtgen planlı iki katlı bu yapıyı kubbe örtmektedir. Yapı bakımsız ve boş olarak ayakta durmaktadır. Seyahatname’de şöyle denmektedir: Şeyh Mahmud Karamanî Niğdeli’dir. Defterdar Mahmud Paşa Darülhadisi‘nde muhaddis iken vefat edip, orada gömülmüştür. Evliya’nın darülhadîs olarak bildirdiği bu yapıdan İstanbul vakıfları tahrir defteri ve Hadika eserinde medrese olarak söz edilmektedir.

Müderrisleri:

Şeyh Mahmud Karamanî; Şeyh Mahmud Karamanî Niğdelidir. Defterdar Mahmud Paşa Darülhadisi‘nde muhaddis iken vefat edip, orada gömülmüştür. Evliya’nın darülhadîs olarak bildirdiği bu yapıdan İstanbul vakıfları tahrir defteri ve Hadika eserinde medrese olarak söz edilmektedir.