Bir Osmanlı Muhaddisi

Bir Osmanlı Muhaddisi2020-03-22T19:41:46+03:00

MOLLA LÜTFULLAH (MOLLA LÜTFİ) (899/1494)

“Molla Lütfi” diye meşhur olan Lütfullah Efendi, Tokatlı’dır. Med­rese ilimlerini Sinâneddin Yusuf Efendi’den (Sinan Paşa) (ö. 891/1486) ikmal etti. Ali Kuşçu(ö. 879/1474) İstanbul’a geldi­ğinde hocasının [...]