Bir Osmanlı Muhaddisi

Bir Osmanlı Muhaddisi2020-03-22T19:41:46+03:00

KUTBUDDİN el-İZNİKÎ

KUTBUDDİN el-İZNİKÎ (821/1418) Hayatı İsmi Muhammed, lakabı Kutbuddin ve babasının adı Muhammed olan[1] âlimimiz İznikli’dir. İznik’te doğdu. Tahsilini memleketinde tamamladı. Hasan Paşa b. Alâeddin [...]

BERGAMALI İBRAHİM

BERGAMALI İBRAHİM (1014/1606) Hayatı Bergamalı olan Mevlânâ İbrahim’in babası Kara Mustafa Efendi, Halvetiye Tarikati’nin Sünbüliye kolunun kurucusu Sünbül Sinan Efendi’nin (ö. 936/1529) halifesidir. Bu [...]

MOLLA LÜTFULLAH (MOLLA LÜTFİ) (899/1494)

“Molla Lütfi” diye meşhur olan Lütfullah Efendi, Tokatlı’dır. Med­rese ilimlerini Sinâneddin Yusuf Efendi’den (Sinan Paşa) (ö. 891/1486) ikmal etti. Ali Kuşçu(ö. 879/1474) İstanbul’a geldi­ğinde hocasının [...]