Binbir Hâdis-i Şerif Şerhi

Ana Sayfa/Binbir Hâdis-i Şerif Şerhi

Ticaret ve Ziraat Sizi Cihaddan Alıkoymasın

2022-11-08T11:08:19+03:00

إِذاَ تَباَيَعْتُمْ بِالْعِينَة٬ِ وَأَخَذْتُمْ أَذْناَبَ الْبَقَرِ٬ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ٬ وَتَرَكْتُمُ الْجِهاَدَ؛ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعوُا إِلىَ دِينِكُمْ “el-‘Înetü” veya “‘îne” kelimesi; bir adama veresiye olarak fahiş fiyatla mal satmaya ve o satılân malı oldukça ucuza aynı müşteriden tekrar almaya denilir. Hadisin meâl-i âlîsi: “Gaddarâne ticaretle meşgul olur, öküzün kuyruğuna yapışarak ziraate razı olur ve cihadı terkederseniz, Cenâb-ı Hak da asıl dininize ve sağlam mesleğinize dönünceye kadar üzerinize düşkünlüğü musallat eder.” İşte, Mısırlılar bize örnek olarak yeter. Mısırlı Müslümanlar, hayatlarını, ticaret ve ziraatlarını nâmuslarından fazla sevdikleri ve cihadla alâkalı bir kelime bile etmedikleri için, nüfusları sekiz-dokuz milyon olduğu halde, [...]

Ticaret ve Ziraat Sizi Cihaddan Alıkoymasın2022-11-08T11:08:19+03:00

Yöneticinin ve Yardımcısının Birbirine Karşı Olan Vazifeleri

2022-10-03T18:47:56+03:00

إِذَا أَراَدَ اللهُ بِاْلأَمِيرِ خَيْراً جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ، إِنْ نَسِىَ ذَكَّرَه٬ُ وَ إِنْ ذَكَرَ أَعاَنَهُ٬ وَ إِذاَ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوء،ٍ إِنْ نَسِىَ لَمْ يُذَكِّرْه٬ُ وَ إِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ “Cenâb-ı Hak herhangi bir idarecinin hayrını murad ederse, ona sâdık bir yardımcı ihsan eder ki; vazîfesinden bir şey unutursa ona hatırlatır, aklına gelenin icrasında yardım eder, o zât-ı âlî de işlerinde muvaffak olur gider. Şayet bir idarecinin hayra ulaşmamasını murad ederse; unuttuğunda uyarmayan, unutulmamış bir şeyin icrasında yardım etmeyen kötü bir yardımcı ile başını derde sokar.” Bu hadîs-i şerifle Kurretü’l-‘Ayn Efendimiz Hazretleri muavin ve müsteşarın hangi [...]

Yöneticinin ve Yardımcısının Birbirine Karşı Olan Vazifeleri2022-10-03T18:47:56+03:00

Hâkimin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

2022-07-17T15:04:39+03:00

إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يَقْضِ وَهُوَ غَضْبَانٌ وَلْيُسَوِّ بَيْنَهُمْ فِي النَّظَرِ وَالْمَجْلِسِ وَاْلإِشَارَةِ “Ümmet ve ashabımdan birisi Müslümanlar arasında hâkim olmak gibi mühim bir sorumluluk ile imtihan edilirse, dargın, hiddetli ve şiddetli halde iken hüküm vermekten kaçınsın. Bir de birbirinden davacı iki tarafı bir tutarak, onları sorgulama ve cevap vermekte, onlara hitap etmekte, bakışta, işârette, oturtulmalarında tam eşitliğin sağlanmasına riâyet eylesin.” Bu hususta daha fazla ayrıntı almak isteyen okuyucular, fıkıh kitaplarındaki geniş açıklamalara ve özellikle Mecelle-i Ahkâm-i Adliyye’nin Kitabu’l-Kazâ’sına müracaat etsin. Şurası da daima bilinmelidir ki, hükümlerle alâkalı konularda nerede Müslüman lafzı geçerse, o hüküm-devletin idaresi altındaki-gayrimüslim [...]

Hâkimin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar2022-07-17T15:04:39+03:00

Ümmetin Helâkına Sebep Olacak Hususlar

2022-06-03T16:30:34+03:00

أَخْشَى ماَ خَشِيتُ عَلىَ أُمَّتِى كِبَرُ الْبَطْنِ٬ وَمُدَاوَمَةُ النَّوْمِ٬ وَالْكَسَلِ٬ وَ ضَعْفُ الْيَقِينِ “Ümmetimin helâki hususunda korktuğum şeylerin en dehşetlisi, çok yemek sebebiyle midelerinin büyümesi, uyku ve tembelliğin devamı, yakînî imanlarının zaafa uğramasıdır.” Peygamber Efendimiz Hazretleri, ümmetinde, rahata düşkünlük sebebiyle zayıflık, acziyet ve tembelliğin meydana gelmesinden, ümmetinin îmânlarının zaafa uğramasından korkmaktadır. Bundan dolayı ümmetine, üstünlüklerini daima muhafaza edebilmeleri için ellerinden geldiği kadar çalışmalarını ve gayret etmelerini, saadet hâlinin düşmanı olan tembellik ve işsizlik tehlikesine düşmemelerini tavsiye buyuruyorlar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehmed Ârif Bey, BİNBİR HADÎS-İ ŞERİF ŞERHİ (Prof. Dr. Selahattin Yıldırım), İstanbul: Dârülhadis, 2013, s. 74-75.

Ümmetin Helâkına Sebep Olacak Hususlar2022-06-03T16:30:34+03:00

Ziraatin Önemi

2022-05-21T23:24:01+03:00

BİNBİR HADÎS-İ ŞERİF ŞERHİ Ziraatin Önemi أُحْرُثوُا فَإِنَّ الْحَرْثَ مُبَارَكٌ، وَ أَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الْجَماَجِمِ “Ekiniz, biçiniz, ziraatle meşgul olunuz. Zirâ ziraat işi bir mübarek iştir. Hususiyle ziraatın muhafazası, vahşi hayvanlar ve kuşların musallat olmasını önlemek için bostan korkuluklarını çokça yapınız.” Adeta cisimleşmiş bir nûr olan Peygamber Efendimiz (s.a.v) ümmetini ziraata teşvik etmek suretiyle, feyiz ve bereketin korunmasını, daha fazla hâsılât elde edilmesi için gereken makul ve meşrû yollara başvurulmasını istemektedir. Asrımızın orak ve harman makinelerine, bunlara denk her türlü teknik vasıtaya başvurmanın gerekliliği, bu hadîs-i şeriften açık bir biçimde anlaşılmıyor mu? Zira, bostan korkuluğunu niçin yapıyoruz? Feyiz ve bereketi [...]

Ziraatin Önemi2022-05-21T23:24:01+03:00

Meddahlık (Dalkavukluk) Yasaklanmıştır

2022-03-20T21:50:29+03:00

أُحْثوُا التُّرَابَ فيِ وُجوُهِ الْمَدَّاحِينَ أُحْثوُا فيِ أَفْوَاهِ الْمَدَّاحِينَ التُّراَبَ “Dalkavukluk yapanların yüzüne toprak saçınız.” “Dalkavukluk yapanların dünya malından tamah ettikleri şey ne ise, onu ağızlarına atınız. “Hediye talebi veya diğer arzuların kişide oluşturduğu dürtüler sebebiyle, kasidelerle büyüklerin methedilmesine koşuşturan şairleri azarlamak ve onların değerlerini küçültmek için, “O şairlerin ağızlarına bir parça bir şey atınız!” şeklindeki caydırıcı ifadelerle, meddahlık, medhiyecilik yasaklanmıştır. Hadîs şârihler işi şu neticeye vardırmak istemektedirler: Derin anlayış ve kemâl derecesinde takvâ sahibi olmayanları methetmek, onları kendilerini beğenmeye götürüp din ve dünya menfaatlerine zarar vereceğinden, böyle medihlerden her ne olursa olsun kaçınılmalıdır. İmam Gazzâlî Hazretleri’nin beyanına göre bu [...]

Meddahlık (Dalkavukluk) Yasaklanmıştır2022-03-20T21:50:29+03:00

En Makbul İsimler

2022-02-24T21:35:24+03:00

أَحَبُّ اْلأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ مَا تُعُبِّدَ لَهُ، وَأَصْدَقُ اْلأَسْمَاءِ هَمَّامٌ وَحَارِثٌ “En makbul isimler, Abdullah ve Abdurrahman gibi, Cenâb-ı Hakk’a kendileri ile ibadet edilenlerdir. Hemmâm ve Hâris gibi isimler de insan için ne kadar doğru ve ne kadar yakışık alır isimlerdendir.” Hadîs âlimleri Hemmâm ismini fethalı ve şeddeli olarak okumuşlardır. Bu isim, azim ve gayret sahibi anlamına gelir. Hâris ismi ise kazanan manasına gelmektedir. Şu halde netice olarak, Peygamber Efendimiz Hazretleri’nin isim ile isimlendirilen şeyin uygunluğunu onaylayıp bunu yazıya geçirmelerinden, insanların gayret, şeref ve kazanma üzere yaratılmış olduklarını bizlere öğretmek istediklerini anlıyoruz. Bu nedenle şu soruyu sorabiliriz: Tembel insanların kendilerine [...]

En Makbul İsimler2022-02-24T21:35:24+03:00

GÜNAHLARI GİZLEMEK

2022-02-16T13:57:09+03:00

إِجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِشَىْءٍ مِنْهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسَتْرِ اللهِ، وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نَقَمَ عَلَيْهِ كِتاَبُ اللهِ “Allah’ın yasakladığı büyük günahların pisliklerinden kaçınınız. Şâyet kazâen biriniz o korkunç uçuruma düşerse Allah’ın Settâr ismine dayanarak fiilini halktan gizlesin, Cenâb-ı Hakk’a yönelerek ve af dileyerek o işin gizli kalmasını dilesin. Zirâ yaptığı şeyi bize açıkça ve safha safha anlatırsa, Kur’ân-ı Kerîm’in içerdiği gerekli had cezalarını-çaresiz-uygulamak zorunda kalırız.” Peygamber Efendimiz Hazretleri’nin, Ashâb-ı kirâmdan Eslemî Hazretleri’ne zinâ haddi uygulayarak onu recm etmiş (taşlatmış) ve daha sonra ashâbı arasında ayağa kalkarak bu hadis-i şerîfi okumuştur. [...]

GÜNAHLARI GİZLEMEK2022-02-16T13:57:09+03:00

Hayvan Hakları

2022-01-21T14:02:38+03:00

إِتَّقُوا اللهَ فيِ هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ: فَارْكَبُوهاَ صَالِحَةً٬ وَ كُلوُهَا صَالِحَةً لِلأَكْلِ “At, deve, manda, öküz, inek, koyun, elhasıl insanın hayatını kolaylaştırmak için onun emrinde kullanılan bütün hayvanların yedirilmesi, içirilmesi, yatırılması, kaldırılması, tımar edilmesi gibi her türlü ihtiyacı gözetiniz. Allah’tan korkarak, bu hayvanlara gücünün üstünde yük yükleyip onları aşırı meşakkatlere sokmayınız. Öyle ki, binilmesi, yenilmesi ve kullanılması dengeli olsun.” Bu hadîs-i şerifeden herkese bir hisse düştüğü gibi, bütün belediye görevlilerine daha fazla bir vazife, daha ağır bir sorumluluk payı düşmektedir. Hayvanların korunması için dernekler oluşturmazlarsa, mü’min fertlere de o sorumluluktan pay düşer. Mehmed Ârif Bey, BİNBİR HADÎS-İ ŞERİF ŞERHİ (Prof. [...]

Hayvan Hakları2022-01-21T14:02:38+03:00

İyiliğin Küçüğü Büyüğü Olmaz

2021-12-26T19:43:57+03:00

اِتَّقِ اللهَ، وَ لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئاً، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِك فيِ إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِى، وَأَنْ تَلْقَى أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّ إِسْبَالَ الإِْزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ وَ لاَ يُحِبُّهَا اللهُ وَ إِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَ عَيَّرَكَ بِأَمْرٍ لَيْسَ هُوَ فِيكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِأَمْرٍ هُوَ فِيهِ، وَدَعْهُ يَكُونُ وَ بَالُهُ عَلَيْهِ وَ أَجْرُهُ لَكَ، وَ لاَ تَسُبَّنَّ أَحَدًا “Allah’tan kork. En ufak iyiliği, yani şerîat ve aklın cevaz verdiği şey pek az ise de onu küçümseme ve hor görme. Kuyudan su çekerken elindeki kova, su için gelmiş olan başka birisinin kabına dökülmüş olsa bile, bu hâl iki [...]

İyiliğin Küçüğü Büyüğü Olmaz2021-12-26T19:43:57+03:00