Hadis geleneğinin Pakistan temsilcilerinden olan, ömrünü hadis ilmine adayan, değerli âlim, Şeyhul’hadis Mufti Muhammed Naim’in vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Darulhadis olarak kendisine Allah(c.c)tan rahmet yakınlarına ve öğrencilerine sabır niyaz ederiz.

Abdullah bin Amr (r.a) şöyle dedi:

“Rasulullah (s.a.v):

Şüphesiz Allah, ilmi insanlardan söküp almaz! Fakat âlimlerin ruhunu kabzederek ilmi kaldırır. Nihayet hiçbir âlim kalmayınca halk, cahil insanları reis edinirler! Onlara birtakım sorular sorulur da (onlar da bilgisizce cevap vererek) hem kendileri sapıklığa düşerler hem de insanları düşürürler!’ buyurdu.”

(Buhârî, İlim 34; Müslim, İlim 13)

Şeyhulhadis Mufti Muhammed Naim’in Kimdir?

Mufti Naim Efendi’nin (rahimehullah) babası Kari Abdulhalim Efendi, babasının vesilesi ile 4 yaşında ateşperestlikten dönüp Müslüman oldu. Kendileri Hindistan’ın Gucrat Şehri’nden idiler. Hindistan ve Pakistan ayrılmadan az bir süre önce Pakistan’a taşındılar. 1958 yılında Mufti Naim Efendi Pakistan’ın Karaçi şehrinde Dünya’ya geldi. Başlangıç eğitimini kendi babasından aldıktan sonra yüksek eğitimini Camiatul Ulumil İslamiyye Binnuri Town medresesinde tamamlayıp 1979 yılında mezun oldu.

Mezun olduktan sonra aynı medresede 16 yıl boyunca hocalık yaptı ve bu zamanda medresenin büyük hocaları arasında sayılırdı. 1979’da Mufti Naim’in babası Kari Abdulhalim Efendi Camia Binnuriye Alemiyye’yi kurdu. Şu anda bu medresede yaklaşık 50 ülkeden talebeler ile beraber toplamda yaklaşık 5000 öğrenci okumakta. Mufti Muhammed Naim 7 ciltlik Ruhul Kur’an Tefsiri, Makamat Şerhi ve diğer bazı kitapların musannifidir. Merhum’un ailesinde 3 oğlu, iki kızı, eşi, 5 erkek, 3 kız kardeşi ve binlerce öğrencisi vardı.

Mufti Muhammed Naim Vifakul Medârisil Arabiyya Pakistan’ın şura meclisinin hareketlendirici yapısıydı. Babası Kari Abdulhalim 2009 yılında vefat etti ve Camia Binnuriya Alamiyye’nin mezarlığına defnedildi. Mufti Naim’in de cenazesi aynı mezarlığa defnedildi. En büyük oğlu Mevlana Numan Naim şu anda medresenin yöneticilerinden olarak görev yapmakta, ortanca oğlu Mevlana Ferhan Naim de medresenin diğer bazı işleri ile ilgilenmektedir. En küçük oğlu Hanzala Naim ise şu anda medresede eğitim görüyor.