30.HADİS

إن أهل البيت إذا تواصلوا أجري عليهم الرزق وكانوا في كف الرحمن عز وجل.

“Ev halkı bir birlerine ilgi ve yakınlık gösterdiklerinde rızk­ları bollaşır ve elde etmeleri kolaylaşır. Ve artık onlar Rahman’ın himayesi altındadırlar.”[1]

Sıla-ı rahimin, akrabayı ziyaret etme ve onlarla yakın bir ilişki içinde olmanın rızkı artıracağına dair hadisler daha önce de geçmişti. Aile ortamında mutluluk ise kişinin işine daha iyi sarıl­masına, ailesinin mutluluğu için içten çaba göstermesine vesile olur. Ayrıca ailedeki birlik işlerin kolaylaşmasına, zorluk­ların paylaşılıp hafiflemesine vesile olur. Aralarındaki sevgi nedeniyle Cenâb-ı Hak onları korur.

———————————————————————————————————————————-

Mustafa Halebî, Hadisler Işığında Helâl Kazanç Yolları, (hazırlayan Doç. Dr. Nebi Bozkurt), İstanbul: Dârülhadis 2002, s. 85-86.

[1]            Müellif, hadis için Beyhakî’nin Şuabü’l-iman‘ını [ VI, 225]; İbn Adiy’in el-Kâmil‘ini [I, 298; IV, 323]; İbn Lâl’in, Mekârimü’l-ahlâk‘ını ve İbn Asakir’i[n Tarihu Dımeşk‘ini, VIII, 168; LIV, 166; LVI, 212] kaynak göstermektedir. Hadis İbn Abbas’tan naklediliyor.