إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلي فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر.

“Şaban ayının ortasındaki gece olunca, o gece kalkıp ibadet edin. Gündüzünde de oruç tutun. Çünkü o gece Allah Teâlâ, güneşin batmasıyla dünya semasına iner de şöyle buyurur: ‘Yok mu af dileyen! Onu bağışlayayım. Yok mu rızık isteyen! Ona rızık vereyim. Yok mu hasta olan (veya bir musibete düçar olan) ona afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye ta fecrin doğmasına kadar sorar durur.’”

Şaban ayının onbeşinci gecesi Berat gecesidir. Gecenin faziletiyle ilgili başka hadisler de vardır. Müellif hadisi, özellikle “Yok mu rızık dileyen onu rızıklandırayım!” ibaresi için almıştır. Hadis-i kudsîde, Berat gecesi yapılan duaların kabul olacağı bildiriliyor. Hadiste önce istiğfar, günahların bağışlanmasını dileme, sonra rızık isteme geliyor. Bu sıralama dikkat çekicidir.

Mustafa Halebî, Hadisler Işığında Helâl Kazanç Yolları, (hazırlayan Doç. Dr. Nebi Bozkurt), İstanbul: Dârülhadis 2002, s. 89.