إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. 

“Biriniz namazını mescidinde eda ettiğinde evine de namazından bir pay ayırsın. Çünkü, Allah (c.c.), onun namazı sonucu evinde bir hayır meydana getirir.”

Evde kılınacak olan namazdan kastedilen daha çok nafilelerdir. Farz namazların bir mazeret olmadan camilerde kılınması, cemaatin terk edilmemesi istenmiştir. Cenâb-ı Hak içinde ibadet edilen evi bereketlendirir. Orada Allah’ın adı anıldığı, kitabı okunduğu için sükunet, huzur oluşur, melekler oraya gelir, şeytan oradan uzaklaşır. Böylece ev halkı sıkıntı yaşamazlar, ruhsal açıdan diri olurlar. Bu onların diğer davranışlarına, işlerine de yansır. Bir diğer hadiste içinde Allah’ın zikredildiği ev, diriye; zikredilmediği ev ise ölüye benzetilmiştir (Müslim, Müsafirin 211).

————————————————————————————————–

Mustafa Halebî, Hadisler Işığında Helâl Kazanç Yolları, (hazırlayan Doç. Dr. Nebi Bozkurt), İstanbul: Dârülhadis 2002, s. 92.