إذا سأل الله أحدكم الرزق فليسأل الحلال.

 “Sizden biri Allah’dan (c.c.) rızık dilediğinde helâlinden dile­sin.”[1]

 Hadisin devamında Allah’ın (c.c.) hem helâl hem de haram rızık verdiği bildirilmektedir. Daha önce de geçtiği gibi helâ­linden rızık talebi farz üzerine farzdır. Kul helâl rızık talep eder ve bunun için çaba harcarsa iradesi dışında sahip olduğu haram rızıktan sorumlu olmaz. Meselâ, çalışmasının karşılığında kendi­sine ödenen ücretin haram yollardan kazanılmış olması gibi. Hadiste bu gibi durumlarda bile helâlinden rızık dilemek gereğine ima vardır.


Mustafa Halebî, Hadisler Işığında Helâl Kazanç Yolları, (hazırlayan Doç. Dr. Nebi Bozkurt), İstanbul: Dârülhadis 2002, s. 88-89.

[1]             Müellif, Ebu Said el-Hudrî’nin (r.a.) rivayet ettiği hadisi, ibn Adiy’in el-Kâmil fî duafâi’r-rical‘inden almış [IV, 117].