الحمد على النعمة أمان لزوالها.

“Nimete hamd, zevaline karşı güvencedir.”[1]

Kur’an’da şükürle ilgili bir çok ayet var. Cenâb-ı Hak verdiği nimete karşı şükür ister. Şükreden kulları için nimetini artıra­cağını vadeder. Nankörlük edenlere karşı ise azap ve nimetin zevali vadedilir (İbrahim 14/7; Maide 5/6; Kamer 54/35). Kur’an’da nankörlük edenlerin, Karun gibi serveti aklıyla, bilgisiyle kazandığını iddia edip kibir gösterenlerin nasıl helâk olduk­larının hikâyeleri anlatılır (Kasas 28/76-83). Hamd bir şükür ifadesidir ve nimetin devamı için bir güvencedir.

—————————————————————————————–

Mustafa Halebî, Hadisler Işığında Helâl Kazanç Yolları, (hazırlayan Doç. Dr. Nebi Bozkurt), İstanbul: Dârülhadis 2002, s. 87.

[1]           Müellif Hz. Ömer’in rivayet ettiği hadisi, Deylemî’den [el-Firdevs, II, 155] almıştır.