إذا كان في آخر الزمان لا بد للناس فيها من الدراهم والدنانير يقيم الرجل بها دينه ودنياه. 

“Ahir zaman geldiğinde, insanların dirhem ve dinara (paraya) ihtiyacı daha fazla olur. Çünkü insan dinini ve dünya­sını onunla ayakta tutabilir.”[1]

Hadis geleceğe yönelik bir haberdir. Mü’minlerin ekonomik yönden güçlü olmaları gerektiğine işaret etmektedir. Birtakım fitnelerin ortaya çıkacağı kıyamet öncesinde insanın dinini, şeref ve haysiyetini korumak için paraya daha fazla ihtiyacı olacağı bildiriliyor. Ayrıca, ibadetleri sağlıklı bir şekilde yapma­sını sağlayacak sağlam bir beden; hac ve zekât gibi malî ibadetler, iyi bir eğitim ve gerektiğinde cihad için mü’minlerin malî açıdan güçlü olmaları gerekmektedir. Hz. Peygamber, güçlü mü’minin zayıf mü’minden daha hayırlı olduğunu bildirmek­tedir. Buradaki güç, beden, irade ve mal açısından güç olarak değerlendirilebilir.

———————————————————————————————————————–

Mustafa Halebî, Hadisler Işığında Helâl Kazanç Yolları, (hazırlayan Doç. Dr. Nebi Bozkurt), İstanbul: Dârülhadis 2002, s. 88.

[1]           Müellif, Mikdam b. Ma’dîkerib’in (r.a.) rivayet ettiği hadisi, et- Taberânî’nin el-Mu’cemü’l-kebir‘inden [XX, 279] almıştır.