إذا صليتم الفجر فلا تناموا عن طلب أرزاقكم.

“Sabah namazını kıldıktan sonra rızk dileğinde bulunmadan uyumayın.”
Verilen metin aslında sabah namazını kıldıktan sonra rızk aramak, çalışmak, işe erkenden başlamak sebebiyle uyumayın anlamına da gelir. Verdiğimiz tercüme Deylemî’nin rivayetinde, sabah namazıyla güneşin doğması arası zikredildiği için bu şekilde tercümeyi tercih ettik. Hz. Peygamber, sabah namazlarının ardından, temiz rızık, faydalı ilim ve makbul amel için duada bulunurdu. (Bk. et-Taberânî, el-Mu’cemü’s-sağir, II, 36).

————————————————————————————————————————————-

Mustafa Halebî, Hadisler Işığında Helâl Kazanç Yolları, (hazırlayan Doç. Dr. Nebi Bozkurt), İstanbul: Dârülhadis 2002, s. 90.