إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له.

“Allah (c.c.) sizden birine bir taraftan rızık verdiğinde, O, değiştirene veya belirsiz kılana kadar onu bırakmayın.”

Nâfi’, Suriye ve Mısır yöresine kervan götürüyor, ticaret yapıyormuş. Sonradan Irak’a da kervan götürmüş. Bir gün yanına uğradığı müminlerin annesi Hz. Aişe’ye bunu anlatmış. O kendisine “Böyle yapma…” diyerek Hz. Peygamber’in yukarıdaki sözünü hatırlatmış. Hadis, Hz. Peygamber’in bir kimsenin yaptığı işte sebat göstermesi, sık sık meslek değiştirmemesi ile ilgili daha önce geçen hadisin değişik bir rivayetidir. Bir kimse “acaba daha çok mu kazanırım” düşüncesiyle sık sık meslek değiştirirse çoğu kere hepsinde yarım kalır ve iyi bir meslek sahibi olamaz. Bir mesleğin inceliklerini kavramadan, yeterince tecrübe sahibi olmadan diğerine geçen kişi her ikisinde de yarım kalır. Kazandığı meslekte sebat göstermelidir. Zamanla ölen bir iş kolunda ısrar etmemelidir.

Hadis, internet aracılığıyla uluslararası ticaret yapılan günümüz şartlarında dahi yol göstericidir.

——————————————————————————————–

Mustafa Halebî, Hadisler Işığında Helâl Kazanç Yolları, (hazırlayan Doç. Dr. Nebi Bozkurt), İstanbul: Dârülhadis 2002, s. 89-90.