إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه فإن البركة تنزل في وسطه.

“Yemek sofraya konulduğunda onun yan taraflarından (kenarından)    yeyin ve ortasını bırakın. Çünkü bereket ortasına iner.” [1]

Bazı rivayetlerde, “Onun üst kısmını bırakın, kenarlarından yeyin. Orası bereketlensin” şeklindedir. Hadis aslında yeme adabı ile ilgilidir. Müşterek kaplarla yemek yenildiğinde herkes önüne isabet eden kısımdan yemelidir. Edebe uygun olan budur. Müellif, “bereket” lafzı sebebiyle hadisi buraya almıştır.

—————————————————————————————————————————————————————

Mustafa Halebî, Hadisler Işığında Helâl Kazanç Yolları, (hazırlayan Doç. Dr. Nebi Bozkurt), İstanbul: Dârülhadis 2002, s. 91.

[1]            Müellif, İbn Abbas’ın (r.a.) naklettiği hadisi, İbn Mace’den [Et’ıme 12] almış.