Kuran Kıssalarının Hikmeti

2023-08-06T19:11:45+03:00

Kuran Kıssalarının Hikmeti Kur’an-ı Kerim’de 25 peygamberin kıssası zikredilmektedir. Bu kıssaların dinî, ahlakî ve içtimaî birçok hikmetinin olduğu sahabeden beri kabul edilen bir gerçektir. Nitekim Yüce Allah’ın “Yemin olsun ki, onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır” (Yusuf 12/111) buyruğu bu tespitin doğruluğuna işaret etmektedir. Kıssaların hikmetlerini İmam Mâtürîdî, A’raf Sûresinin 127. ayetinin tefsirinde sekiz maddeyle açıklamıştır. Bendeniz de bin yıl önce ortaya konulmuş bu değerli bilgileri tasvirî olarak ve kendi ifadelerimle güncele taşımanın iyi bir iş olacağını düşündüm. İşte İmam Mâtürîdî’nin sıraladığı Kuran Kıssalarının Hikmetine dair sekiz tane incelik: 1. Son Peygambere delil: Bu kıssaların zikredilmesinin öncelikli hikmeti son [...]