Osmanlı İlim Geleneğinde İstanbul Darulhadisleri ve Müderrisleri

(Kitap Çalışması)

Osmanlı Dönemi Anadolu Muhaddisleri

(Ansiklopedi çalışması)

Tasavvufi Esma’ül Hüsna Şerhi

(Tercüme çalışması)