Neden Dârülhadis?

Her insan tekinin ve dolayısıyla kurumun olduğu gibi kuşkusuz bizim de bir hikâyemiz var. Dârülhadisin macerası, doksanlı yılların başında kariyerinin henüz ilk basamaklarını çıkmakta olan bir ilim adamının türlü zorluklar içerisinde gerçekleştirdiği meşakkatli, sabır yüklü çalışmasına ve fakat aynı zamanda heyecan ve ümit dolu hayallerine dayanıyor.

Prof. Dr. Selahattin Yıldırım, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde hazırladığı ve hadis ilminin/âlimlerinin Osmanlı ülkesinde ilk üç asırdaki durumunu konu edinen doktora tezini 1994 yılında başarıyla savunur. Yıldırım, bu kapsamda devam eden çalışmaları Türkiye’deki akademik hadis araştırmaları bakımından bir ilk olması itibariyle yoğun ilgi ve takdir/teşvik görünce, bu süreci bağımsız bir araştırma projesine dönüştürmeye karar verir. Süreklilik ve kalıcı başarı için nitelikli personel ve finansman gibi temel unsurlara ihtiyaç duyan proje dönemin şartlarında beklediği desteği bulamayınca zorunlu olarak kendi kurumsal kimliğini oluşturma yoluna gider. İlk aşamada bir yayınevi olarak faaliyetlerine başlayan Dârülhadis ticari bir kurum olmanın doğurduğu sakıncalar sebebiyle 2005 yılında derneğe dönüşür. Böylece Dârülhadis dünyanın pek çok saygın araştırma merkezinde/kurumunda olduğu gibi idealist bir akademisyenin ilmi merak ve gayretiyle pek çok zorluğu aşan bireysel çabalarına dayanmaktadır.

Dârülhadis’in bugün yirmi yılı aşan tarihinde pek çok ismin katkısı var. Ancak bunlar içerisinde iki isim özel olarak anılmayı hak ediyor. Birincisi en zor zamanlarımızda bizi hem madden hem de manen desteleyen muhterem Osman Nuri Topbaş hoca efendidir. İkincisi ise 2015 yılından itibaren çalışmalarımızı sürdürdüğümüz Çamlıcalı Mehmed Efendi Tekkesinin derneğimize kazandırılmasında büyük emeği geçen Prof.Dr. Raşit Küçük hocamızdır. Burada her iki ismi de şükran ve minnetle anıyoruz.

Neyi Hedefliyoruz?

Dârülhadis’in temel amacı, hadis ilmi ve ilgili alanların özel olarak Osmanlı ülkesi genel olarak ise İslâm dünyasındaki tarihi gelişimi, önemli kişi ve metinleri ile öne çıkan kavram ve meseleleri hakkında ilmi projeler ve araştırmalar gerçekleştirmek ve bunları yayına dönüştürmektir. Öte yandan bu çalışmalarda yer alacak araştırmacıları desteklemek ve yetiştirmek de kurumun hedefleri arasında yer almaktadır. Böylece Dârülhadis bir yandan günümüz insanının sahih bir İslâm tasavvuru için ihtiyaç duyduğu doğru ve güvenilir bilgiyi üretme ve yayma vazifesi ile hareket ederken öte yandan Hz. Peygamber’in sünnetini doğru anlama, anlatma ve çağdaş eleştiriler karşısında müdafaa etme konusunda sağlam bir duruşu temsil etmektedir. Dârülhadis’in faaliyetleri Araştırma ve Eğitim şeklinde iki başlık altında toplanabilir. Araştırma faaliyetlerimiz başta Osmanlı Muhaddisleri ve Eserleri ile İstanbul Dârülhadisleri olmak üzere çeşitli projeler içermektedir. Eğitim faaliyetlerimiz ise hadis ve fıkıh usulü dersleri ile klasik hadis ve fıkh metinleri okumaları şeklinde sürmektedir.