Okutulan eser “Şerhul-Manzumetil-Beykuniyye”

Hadis usulüne dair otuz dört beyitten ibaret küçük bir risâle olan el-Beykuniyye kolay ve akıcı bir üslûba sahiptir. Kolay ezberlenebilmesi sebebiyle de sahasında şöhret bulmuştur. Bizim esas olarak aldığımız ve derslerini yaptığımız şerhi ise Şeyh Abdullah Sirâceddin e ait olanıdır. Şerh muazzam derecede akıcı ve anlaşılır olup, şerhler arasında da en çok tercih edilenidir.

Yazarı Abdullah Sirâceddin

1924 de Halep’te doğdu. Babası Muhammed Halep’in önde gelen âlimlerindendir. Soyu Hz. Hüseyin’e dayandırıldığından Hüseynî nisbesiyle anılır. Çeşitli medreselerde müderrislik yapmış, başta yeğeni ve damadı Nûreddin Itr ile Muhammed Avvâme olmak üzere birçok âlimin yetişmesinde emeği geçmiştir. Kütüb-i Sitte ve başka birçok hadis eserini ezberlermiş bir hadis hafızıdır. 4 Mart 2002 tarihinde vefat etmiştir.