Bir Osmanlı Muhaddisi

Bir Osmanlı Muhaddisi2020-03-22T19:41:46+03:00

MUHYİDDİN MEHMED EFENDİ (SEYDÎ ÇELEBİ)


Hayatı “Seydî Çelebi” olarak tanınan Muhyiddin Mehmed Efendi Kocaelili’dir. Babası Mehmed Efendi, Merzifon Medresesi’nde uzun zaman müderrislik yapmış, zamanın meşhur ulemâsından idi. İlk eğitimini [...]

KUTBUDDİN el-İZNİKÎ

KUTBUDDİN el-İZNİKÎ (821/1418) Hayatı İsmi Muhammed, lakabı Kutbuddin ve babasının adı Muhammed olan[1] âlimimiz İznikli’dir. İznik’te doğdu. Tahsilini memleketinde tamamladı. Hasan Paşa b. Alâeddin [...]

BERGAMALI İBRAHİM

BERGAMALI İBRAHİM (1014/1606) Hayatı Bergamalı olan Mevlânâ İbrahim’in babası Kara Mustafa Efendi, Halvetiye Tarikati’nin Sünbüliye kolunun kurucusu Sünbül Sinan Efendi’nin (ö. 936/1529) halifesidir. Bu [...]