Hadisler Işığında Helal kazanç Yolları

Ana Sayfa/Hadisler Işığında Helal kazanç Yolları

Hadisler Işığında Helal kazanç Yolları

2022-07-17T15:00:58+03:00

 إياكم والمعاصي فإن العبد ليذنب الذنب فينسى به الباب من العلم وإن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وإن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً كان قد هيىء له ثم تلا: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم قدحرموا خير جنتهم بذنبهم. "Günah olan davranışlardan sakının! Çünkü, kul günahı işler de bu yüzden bazı bildikleri kendisine unutturulur. Yine kul günah işler ve bu yüzden gece kalkıp ibadet etmekten mahrum bırakılır. Ve yine kul günahı işler de bu yüzden kendisi için hazırlanan rızıktan mahrum bırakılır." Sonra şu ayetleri okudu: "Bunun üzerine Rablerinden gelen bir salgın o bahçeyi sarmıştı. [...]

Hadisler Işığında Helal kazanç Yolları2022-07-17T15:00:58+03:00

EVDE NAMAZ KILMAK

2022-06-03T16:35:36+03:00

إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.  "Biriniz namazını mescidinde eda ettiğinde evine de namazından bir pay ayırsın. Çünkü, Allah (c.c.), onun namazı sonucu evinde bir hayır meydana getirir." Evde kılınacak olan namazdan kastedilen daha çok nafilelerdir. Farz namazların bir mazeret olmadan camilerde kılınması, cemaatin terk edilmemesi istenmiştir. Cenâb-ı Hak içinde ibadet edilen evi bereketlendirir. Orada Allah'ın adı anıldığı, kitabı okunduğu için sükunet, huzur oluşur, melekler oraya gelir, şeytan oradan uzaklaşır. Böylece ev halkı sıkıntı yaşamazlar, ruhsal açıdan diri olurlar. Bu onların diğer davranışlarına, işlerine de yansır. Bir [...]

EVDE NAMAZ KILMAK2022-06-03T16:35:36+03:00

Yemeği Ortadan Yememek

2022-05-21T23:16:44+03:00

                                     إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه فإن البركة تنزل في وسطه. "Yemek sofraya konulduğunda onun yan taraflarından (kenarından)    yeyin ve ortasını bırakın. Çünkü bereket ortasına iner." [1] Bazı rivayetlerde, "Onun üst kısmını bırakın, kenarlarından yeyin. Orası bereketlensin" şeklindedir. Hadis aslında yeme adabı ile ilgilidir. Müşterek kaplarla yemek yenildiğinde herkes önüne isabet eden kısımdan yemelidir. Edebe uygun olan budur. Müellif, "bereket" lafzı sebebiyle hadisi buraya almıştır. ————————————————————————————————————————————————————— Mustafa Halebî, Hadisler Işığında Helâl Kazanç Yolları, (hazırlayan Doç. Dr. Nebi Bozkurt), İstanbul: Dârülhadis 2002, [...]

Yemeği Ortadan Yememek2022-05-21T23:16:44+03:00

Sabah Namazından Sonra Rızık İstemek

2022-04-17T12:59:48+03:00

إذا صليتم الفجر فلا تناموا عن طلب أرزاقكم. "Sabah namazını kıldıktan sonra rızk dileğinde bulunmadan uyumayın." Verilen metin aslında sabah namazını kıldıktan sonra rızk aramak, çalışmak, işe erkenden başlamak sebebiyle uyumayın anlamına da gelir. Verdiğimiz tercüme Deylemî'nin rivayetinde, sabah namazıyla güneşin doğması arası zikredildiği için bu şekilde tercümeyi tercih ettik. Hz. Peygamber, sabah namazlarının ardından, temiz rızık, faydalı ilim ve makbul amel için duada bulunurdu. (Bk. et-Taberânî, el-Mu'cemü's-sağir, II, 36). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mustafa Halebî, Hadisler Işığında Helâl Kazanç Yolları, (hazırlayan Doç. Dr. Nebi Bozkurt), İstanbul: Dârülhadis 2002, s. 90.

Sabah Namazından Sonra Rızık İstemek2022-04-17T12:59:48+03:00

Ticaret Kaynağında Tevekkül

2022-03-20T21:45:36+03:00

إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له. "Allah (c.c.) sizden birine bir taraftan rızık verdiğinde, O, değiştirene veya belirsiz kılana kadar onu bırakmayın." Nâfi', Suriye ve Mısır yöresine kervan götürüyor, ticaret yapıyormuş. Sonradan Irak'a da kervan götürmüş. Bir gün yanına uğradığı mü’minlerin annesi Hz. Aişe'ye bunu anlatmış. O kendisine "Böyle yapma..." diyerek Hz. Peygamber'in yukarıdaki sözünü hatırlatmış. Hadis, Hz. Peygamber'in bir kimsenin yaptığı işte sebat göstermesi, sık sık meslek değiştirmemesi ile ilgili daha önce geçen hadisin değişik bir rivayetidir. Bir kimse "acaba daha çok mu kazanırım" düşüncesiyle sık sık meslek değiştirirse çoğu [...]

Ticaret Kaynağında Tevekkül2022-03-20T21:45:36+03:00

BERAT GECESİNİN FAZİLETİ

2022-02-16T13:55:52+03:00

إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلي فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. "Şaban ayının ortasındaki gece olunca, o gece kalkıp ibadet edin. Gündüzünde de oruç tutun. Çünkü o gece Allah Teâlâ, güneşin batmasıyla dünya semasına iner de şöyle buyurur: ‘Yok mu af dileyen! Onu bağışlayayım. Yok mu rızık isteyen! Ona rızık vereyim. Yok mu hasta olan (veya bir musibete düçar olan) ona afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye [...]

BERAT GECESİNİN FAZİLETİ2022-02-16T13:55:52+03:00

HELAL RIZIK

2022-01-28T17:12:14+03:00

إذا سأل الله أحدكم الرزق فليسأل الحلال.  "Sizden biri Allah’dan (c.c.) rızık dilediğinde helâlinden dile­sin."[1]  Hadisin devamında Allah’ın (c.c.) hem helâl hem de haram rızık verdiği bildirilmektedir. Daha önce de geçtiği gibi helâ­linden rızık talebi farz üzerine farzdır. Kul helâl rızık talep eder ve bunun için çaba harcarsa iradesi dışında sahip olduğu haram rızıktan sorumlu olmaz. Meselâ, çalışmasının karşılığında kendi­sine ödenen ücretin haram yollardan kazanılmış olması gibi. Hadiste bu gibi durumlarda bile helâlinden rızık dilemek gereğine ima vardır. Mustafa Halebî, Hadisler Işığında Helâl Kazanç Yolları, (hazırlayan Doç. Dr. Nebi Bozkurt), İstanbul: Dârülhadis 2002, s. 88-89. [1]             Müellif, Ebu Said el-Hudrî’nin (r.a.) [...]

HELAL RIZIK2022-01-28T17:12:14+03:00

Paraya İhtiyacın Artamasının Nedenleri

2021-12-26T19:50:17+03:00

إذا كان في آخر الزمان لا بد للناس فيها من الدراهم والدنانير يقيم الرجل بها دينه ودنياه.  "Ahir zaman geldiğinde, insanların dirhem ve dinara (paraya) ihtiyacı daha fazla olur. Çünkü insan dinini ve dünya­sını onunla ayakta tutabilir."[1] Hadis geleceğe yönelik bir haberdir. Mü’minlerin ekonomik yönden güçlü olmaları gerektiğine işaret etmektedir. Birtakım fitnelerin ortaya çıkacağı kıyamet öncesinde insanın dinini, şeref ve haysiyetini korumak için paraya daha fazla ihtiyacı olacağı bildiriliyor. Ayrıca, ibadetleri sağlıklı bir şekilde yapma­sını sağlayacak sağlam bir beden; hac ve zekât gibi malî ibadetler, iyi bir eğitim ve gerektiğinde cihad için mü’minlerin malî açıdan güçlü olmaları gerekmektedir. Hz. Peygamber, [...]

Paraya İhtiyacın Artamasının Nedenleri2021-12-26T19:50:17+03:00

Nimete Hamd Rızkı Bollaştırır

2021-12-26T19:47:13+03:00

الحمد على النعمة أمان لزوالها. "Nimete hamd, zevaline karşı güvencedir."[1] Kur'an'da şükürle ilgili bir çok ayet var. Cenâb-ı Hak verdiği nimete karşı şükür ister. Şükreden kulları için nimetini artıra­cağını vadeder. Nankörlük edenlere karşı ise azap ve nimetin zevali vadedilir (İbrahim 14/7; Maide 5/6; Kamer 54/35). Kur'an'da nankörlük edenlerin, Karun gibi serveti aklıyla, bilgisiyle kazandığını iddia edip kibir gösterenlerin nasıl helâk olduk­larının hikâyeleri anlatılır (Kasas 28/76-83). Hamd bir şükür ifadesidir ve nimetin devamı için bir güvencedir. ----------------------------------------------------------------------------------------- Mustafa Halebî, Hadisler Işığında Helâl Kazanç Yolları, (hazırlayan Doç. Dr. Nebi Bozkurt), İstanbul: Dârülhadis 2002, s. 87. [1]           Müellif Hz. Ömer'in rivayet ettiği hadisi, Deylemî'den [...]

Nimete Hamd Rızkı Bollaştırır2021-12-26T19:47:13+03:00

Ailedeki mutluluk rızkı bollaştırır

2021-10-25T11:35:12+03:00

30.HADİS إن أهل البيت إذا تواصلوا أجري عليهم الرزق وكانوا في كف الرحمن عز وجل. "Ev halkı bir birlerine ilgi ve yakınlık gösterdiklerinde rızk­ları bollaşır ve elde etmeleri kolaylaşır. Ve artık onlar Rahman'ın himayesi altındadırlar."[1] Sıla-ı rahimin, akrabayı ziyaret etme ve onlarla yakın bir ilişki içinde olmanın rızkı artıracağına dair hadisler daha önce de geçmişti. Aile ortamında mutluluk ise kişinin işine daha iyi sarıl­masına, ailesinin mutluluğu için içten çaba göstermesine vesile olur. Ayrıca ailedeki birlik işlerin kolaylaşmasına, zorluk­ların paylaşılıp hafiflemesine vesile olur. Aralarındaki sevgi nedeniyle Cenâb-ı Hak onları korur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mustafa Halebî, Hadisler Işığında Helâl Kazanç Yolları, (hazırlayan Doç. Dr. Nebi Bozkurt), [...]

Ailedeki mutluluk rızkı bollaştırır2021-10-25T11:35:12+03:00